• Side-by-side chirurgia kręgosłupa
  • Side-by-side mikroneurochirurgia
  • Side-by-side shake hand
Kursy side-by-side
"Side-by-side" surgery jest uważana za najskuteczniejszą metodę w nauczaniu chirurgii. Nasza oferta umożliwia edukację poprzez wspólne operacje u boku największych autorytetów medycznych w wybranej dyscyplinie czy metodzie chirurgicznej.

Współpracujemy na stałe z wybitnymi chirurgami oraz organizujemy szkolenia z udziałem zaproszonych gości z całego świata.


Operacje w szpitalu Vital Medic odbywają się w najnowocześniejszym w Polsce multimodalnym, w pełni zintegrowanym cyfrowo Bloku Operacyjnym wyposażonym Przez firmy Maketa i Medtronic w ultranowoczesną aparaturę medyczną.
Wyposażenie obejmuje m.in. jeden z pięciu w Polsce systemów  O-ARM oraz neuronawigację Stealthstation.