W imieniu dr Krzysztofa Kołtowskiego, Prezydenta Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz Organizatorów: Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu i VitalMedic Education mam zaszczyt zaprosić na 6-te Zgromadzenie Oddziału Zachodniego PTChK, które odbędzie się w dniach 4-5.02.2016 roku w Hotelu Zimnik w Lipowej koło Żywca (http://www.zimnik.com.pl/).

Dariusz Łątka
Ordynator Oddziału Neurochirurgii WCM w Opolu
Prezes Zarządu Vital Medic Education

 

©2014-2016 PTChK