• Sympozja i konferencje
  • Interaktywne seminaria
  • Wykłady multimedialne
  • Kominki radiologiczne
6-te Zgromadzenie Oddziału Zachodniego PTChK
W imieniu dr Krzysztofa Kołtowskiego, Prezydenta Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa oraz Organizatorów: Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu i VitalMedic Education mam zaszczyt zaprosić na 6-te Zgromadzenie Oddziału Zachodniego PTChK, które odbędzie się w dniach 4-5.02.2016 roku w Hotelu Zimnik w Lipowej koło Żywca.

Informacje oraz rejestracja na stronie: http://vitalmedic.edu.pl/ptchk2016


Dariusz Łątka
Ordynator Oddziału Neurochirurgii WCM w Opolu
Prezes Zarządu Vital Medic Education